Main Card

Jairzinho Rozenstruik Rozenstruik

12-3-0
Match 1
-160 / +135

Alexander Volkov Volkov

34-10-0

Movsar Evloev Evloev

15-0-0
Match 2
+310 / -400

Dan Ige Ige

15-5-0

Lucas Almeida Almeida

13-1-0
Match 3
-240 / +200

Michael Trizano Trizano

10-2-0

Poliana Botelho Botelho

8-4-0
Match 4
-125 / +105

Karine Silva Silva

14-4-0

Askar Mozharov Mozharov

23-7-0
Match 5
-150 / +125

Alonzo Menifield Menifield

11-3-0

Karolina Kowalkiewicz Kowalkiewicz

12-7-0
Match 6

Felice Herrig Herrig

14-9-0

Prelims

Alex Da Silva Da Silva

21-3-0
Match 7
-175 / +150

Joe Solecki Solecki

11-3-0

Zarrukh Adashev Adashev

4-3-0
Match 8
-180 / +155

Ode' Osbourne Osbourne

10-4-0

Benoit Saint Denis Saint Denis

8-1-0
Match 9
+135 / -160

Niklas Stolze Stolze

12-5-0

Tony Gravely Gravely

22-7-0
Match 10
+125 / -150

Johnny Munoz Munoz

11-1-0

Zhalgas Zhumagulov Zhumagulov

14-6-0
Match 11
-190 / +160

Jeff Molina Molina

10-2-0

Andreas Michailidis Michailidis

13-5-0
Match 12

Rinat Fakhretdinov Fakhretdinov

20-2-0

JJ Aldrich Aldrich

11-4-0
Match 13
-575 / +425

Erin Blanchfield Blanchfield

8-1-0